ตัวกรอง (0) ล้าง

PRD series (Autonics)

PRD30-15DP2

ขนาด 30mm/ตรวจจับวัตถุ 15mm/DC 3-สาย 12-24VDC / PNP/NC ปกติปิด (Normally Closed) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model:PRD30-15DP2)

THB 1,090 ฿ 1,090

PRD30-15DN2

ขนาด 30mm/ตรวจจับวัตถุ 25mm/DC 3-สาย 12-24VDC / NPN/NC ปกติปิด (Normally Closed) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model:PRD30-15DN2)

THB 1,090 ฿ 1,090

PRD30-15DP

ขนาด 30mm/ตรวจจับวัตถุ 15mm/DC 3-สาย 12-24VDC / PNP/NO ปกติเปิด (Normally OPEN) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model:PRDPRD30-25DP)

THB 1,090 ฿ 1,090

PRD30-15DN

ขนาด 30mm/ตรวจจับวัตถุ 15mm/DC 3-สาย 12-24VDC / NPN/NO ปกติเปิด (Normally OPEN) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model:PRD30-15DN)

THB 1,090 ฿ 1,090

PRD30-25DP2

ขนาด 30mm/ตรวจจับวัตถุ 25mm/DC 3-สาย 12-24VDC / PNP/NC ปกติปิด (Normally Closed) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model:PRDPRD30-25DP2)

THB 1,090 ฿ 1,090

PRD30-25DN2

ขนาด 30mm/ตรวจจับวัตถุ 25mm/DC 3-สาย 12-24VDC / NPN/NC ปกติปิด (Normally Closed) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model:PRDPRD30-25DN2)

THB 1,050 ฿ 1,050

PRD30-25DN

ขนาด 30mm/ตรวจจับวัตถุ 25mm/DC 3-สาย 12-24VDC / NPN/NO ปกติเปิด (Normally OPEN) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model:PRDPRD30-25DN)

THB 1,050 ฿ 1,050

PRD30-25DP

ขนาด 30mm/ตรวจจับวัตถุ 25mm/DC 3-สาย 12-24VDC / PNP/NO ปกติเปิด (Normally OPEN) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model:PRD30-25DP)

THB 1,050 ฿ 1,050

PRD12-8DP2

ขนาด12mm /ตรวจจับ 8mm/DC 3-สาย 12-24VDC/ PNP/NC ปกติเปิด (Normally Closed ) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model: PRD12-8DP2)

THB 1,010 ฿ 1,010

PRD12-8DN2

ขนาด12mm /ตรวจจับ 8mm/DC 3-สาย 12-24VDC/ NPN/NC ปกติเปิด (Normally Closed ) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model: PRD12-8DN2)

THB 630 ฿ 630

PRD12-4DN

ขนาด12mm /ตรวจจับ 4mm/DC 3-สาย 12-24VDC/ NPN/NO ปกติเปิด (Normally Open) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model: PRD12-4DN)

THB 980 ฿ 980

PRD12-4DP

ขนาด12mm /ตรวจจับ 4mm/DC 3-สาย 12-24VDC/ PNP/NO ปกติเปิด (Normally Open) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model: PRD12-4DP)

THB 980 ฿ 980

PRD12-4DP2

ขนาด 12mm/ตรวจจับวัตถุ 4mm/DC 3-สาย 12-24VDC / PNP/NC ปกติปิด (Normally Closed) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model:PRD12-4DP2)

THB 1,010 ฿ 1,010

PRD12-4DN2

ขนาด 12mm/ตรวจจับวัตถุ 4mm/DC 3-สาย 12-24VDC / NPN/NC ปกติปิด (Normally Closed) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model: PRD12-4DN2)

THB 1,010 ฿ 1,010

PRD12-8DP

ขนาด12mm /ตรวจจับ 4mm/DC 3-สาย 12-24VDC/ PNP/NO ปกติเปิด (Normally Open) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model:PRD12-8DP)

THB 980 ฿ 980

PRD12-8DN

ขนาด12mm /ตรวจจับ 8mm/DC 3-สาย 12-24VDC/ NPN/NO ปกติเปิด (Normally Open) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model: PRD12-8DN)

 
THB 980 ฿ 980

PRD18-14DP2

ขนาด 18mm/ตรวจจับวัตถุ 14mm/DC 3-สาย 12-24VDC / PNP/NC ปกติปิด (Normally Closed) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model: PRD18-14DP2)

 
THB 900 ฿ 900

PRD18-14DN2

ขนาด 18mm/ตรวจจับวัตถุ 14mm/DC 3-สาย 12-24VDC / NPN/NC ปกติปิด (Normally Closed) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model: PRD18-14DN2)

THB 940 ฿ 940
THB 900 ฿ 900 -4%

PRD18-7DP2

ขนาด 18mm/ตรวจจับวัตถุ 7mm/DC 3-สาย 12-24VDC / PNP/NC ปกติปิด (Normally Closed) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model: PRD18-7DP2)

THB 940 ฿ 940

PRD18-7DN2

ขนาด 18mm/ตรวจจับวัตถุ 7mm/DC 3-สาย 12-24VDC / NPN/NC ปกติปิด (Normally Closed) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model: PRD18-7DN2)

THB 940 ฿ 940

PRD18-14DP

ขนาด 18mm/ตรวจจับวัตถุ 14mm/DC 3-สาย 12-24VDC / PNP/NO ปกติเปิด (Normally Open) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model: PRD18-14DP)

THB 980 ฿ 980

PRD18-14DN

ขนาด 18mm/ตรวจจับวัตถุ 14mm/DC 3-สาย 12-24VDC / NPN/NO ปกติเปิด (Normally Open) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model: PRD18-14DN)

THB 2,040 ฿ 2,040
THB 980 ฿ 980 -52%

PRD18-7DP

ขนาด 18mm/ตรวจจับวัตถุ 7mm/DC 3-สาย 12-24VDC / PNP/NO ปกติเปิด (Normally Open) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model: PRD18-7DP)

THB 1,090 ฿ 1,090
THB 550 ฿ 550 -50%

PRD18-7DN

ขนาด18mm /ตรวจจับ 7mm/DC 3-สาย 12-24VDC/ NPN/NO ปกติเปิด (Normally Open) สินค้ายี่ห้อ Autonics เป็นชนิด อินดักทีฟเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor PRD Seriesi Model: PRD18-7DN)

THB 1,350 ฿ 1,350
THB 980 ฿ 980 -27%
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้